Grąžinimas

 1. GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

  1.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos ir (ar) atsisakoma Sutarties vadovaujantis taikytinais teisės aktais bei šiose Prekių 

  pirkimo-pardavimo taisyklėse numatyta tvarka.

  1.2 Kosmetikos prekės gali būti grąžinamos tik broko atveju.

  1.3. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  1.3.1. Grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje 

  1.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

  1.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos.

  1.3.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

  1.3.5. negrąžinamos prekės, kurios buvo pirktos ne iš Pardavėjo arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

  1.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame skyriuje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Pirkėjas yra atsakingas už Prekės vertę, sumažėjusią dėl veiksmų / veiksnių / aplinkybių, nebūtinų tam, kad būtų buvę galima nustatyti, koks yra Prekės pobūdis, savybės, komplektiškumas.

  1.5. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų Prekių, Pardavėjas informuoja Pirkėją ir Pirkėjas turi teisę atgauti pinigus arba pakeisti prekę į kitą.

  1.6. Kai Pardavėjui yra grąžinama nekokybiška Prekė, Prekių grąžinimo išlaidas Pirkėjui atlygina Pardavėjas.